CAW Oost-Brabant

U bent hier

Het Woonanker

Het Woonanker helpt mensen die extra steun nodig hebben bij het zoeken naar een huurwoning. We bieden heel concrete dienstverlening: leren zoeken op internet, leren bellen met een eigenaar, waarop letten bij een bezichtiging van een huurwoning, waaraan denken bij het verhuizen … We willen zo je eigen contact- en onderhandelingsvaardigheden versterken, je weerbaarder maken op de concurrentiële huisvestingsmarkt. 

Hoe werkt het

Tijdens de permanentiemomenten van Het Woonanker kan je vrijblijvend binnenstappen. Samen met een begeleider bespreek je tijdens een ‘instapgesprek’ welke huisvesting je zoekt, wat je al probeerde, welke hulp je kan gebruiken … Daarna zullen begeleiders en vrijwilligers van Het Woonanker je concreet helpen bij je zoekproces. 

Het Woonanker richt zich op mensen die reeds verblijven in (groot) Leuven. We helpen je zoeken naar een privéhuurwoning, helpen je inschrijven bij een sociale woning, maar zoeken niet mee naar crisisopvangplaatsen of andere woonvormen met omkadering. Studenten verwijzen we door naar specifieke diensten.

We zijn steeds alert of je al je rechten uitput: heb je recht op een premie of subsidie? Kom je in aanmerking voor een sociale woning? We leggen je concreet uit welke stappen je hiervoor moet zetten. 

Het Woonanker wil beleidsmakers ook actief informeren en adviseren om de toegankelijkheid van de huisvestingsmarkt voor iedereen te bevorderen. We kaarten structurele problemen anoniem aan bij de betrokken dienst, in samenwerking met onze partners.

Openingsuren

In het inloopcentrum De Meander, Redingenstraat 25, 3000 Leuven.

  • Dinsdag van 10u. tot 13u.
  • Dinsdag van 17u. tot 19u
  • Donderdag van 14u. tot 17u.

In de ontmoetingsruimte OCMW, Andreas Vesaliusstraat 47, 3000 Leuven.

  • Maandag van 10u. tot 13u.
  • Vrijdag van 10u. tot 13u.

Contact

Voor meer informatie over het project kan je terecht bij het Woonanker team.

Tel: 016 23 72 30 (best bereikbaar op dinsdag of donderdag)

Medewerkers: Loes Spitters, Marleen Van de Vijver, Katleen Bellemans
Teamverantwoordelijke: Els Wydooghe

woonanker@cawoostbrabant.be 

Het Woonanker is een samenwerking tussen stad Leuven, CAW Oost-Brabant en OCMW Leuven.