CAW Oost-Brabant

U bent hier

Justitieel onthaal

Hulpverleners van het CAW bieden hulp en begeleiding, zowel binnen de gevangenismuren aan gedetineerden, als buiten de muren aan familie en andere betrokkenen. Als CAW werken we in deze gevangeniscontext onafhankelijk van andere diensten, gratis en anoniem.

Voor gedetineerden

Je kan bij ons je verhaal kwijt. Je krijgt informatie over alle hulp- en dienstverlening in de gevangenis, over onderwijs en vorming, ontspanning, sport, werk, welzijn en gezondheid. We steunen je om in contact te blijven met de buitenwereld en vooral met je familie. We helpen je om je voor te bereiden op je vrijlating zodat het minder moeilijk is om terug te keren naar het dagelijkse leven buiten de gevangenismuren.

Voor naastbestaanden

Ook als partner, familie of vriend(in) van een gedetineerde kan je bij ons terecht. We kunnen je informeren en adviseren, bijvoorbeeld over strafrechtelijke thema’s. Maar ook wanneer je emotionele steun nodig hebt of administratieve vragen, kan je beroep doen op onze familiebegeleidster.

We ondersteunen je in deze moeilijke periode. We geven je de ruimte om in een vertrouwelijke omgeving je verhaal te vertellen. Indien je dit wenst verwijzen we je door naar meer gespecialiseerde hulpverlening en helpen je om de stap te zetten naar deze diensten. 

Contact

Gedetineerden kunnen onze trajectbegeleiders contacteren via een rapportbriefje in de CAW-brievenbus.

Naastbestaanden van gedetineerden kunnen onze familiebegeleidster contacteren op het rechtstreeks nummer 016 21 01 23 of via sonja.kinable@cawoostbrabant.be

Voor algemene vragen en inlichtingen kan je terecht op het algemene nummer van justitieel welzijnswerk 016 21 01 05.