CAW Oost-Brabant

U bent hier

Crisisopvangcentrum

In het Crisisopvangcentrum (KOC) kan je tijdelijk terecht wanneer je niet langer thuis kan wonen of wanneer je door een noodsituatie geen onderdak meer hebt. Het KOC biedt een veilige en beschermende omgeving.

Voor wie

Iedereen, zowel mannen als vrouwen, al dan met hun kinderen, en jongeren tussen 16 en 18 jaar met een dringende vraag naar onderdak.

De oorzaak van de crisis is niet bepalend. Personen met een acute psychiatrische of ernstige verslavingsproblematiek verwijzen we door voor een aangepaste hulpverlening.

Wat doen we

 • We geven je de kans om tot rust te komen.
 • We bekijken samen met jou wat er aan je situatie veranderd kan en moet worden. 
 • We ondersteunen je om emotioneel te verwerken wat er gebeurd is.
 • We helpen je eventuele financiële en administratieve problemen in orde te brengen.
 • We gaan samen met jou op zoek naar een meer duurzame oplossing.

Hoe werken we

 • Een opname in crisisopvang is altijd vrijwillig.
 • Je contacteert ons zelf of je werd doorverwezen door een andere hulpverlener.
 • Na een verkennend gesprek beslissen we of een opname in ons centrum mogelijk is. Daarna leggen we doelstellingen en afspraken vast voor het verdere verblijf.
 • Het verblijf in een crisisopvangcentrum is steeds beperkt in duur. Je kan maximaal 3 weken bij ons verblijven.
 • Je betaalt voor je verblijf een vaste dagprijs. Als je niet over voldoende inkomen beschikt, doen we bij het OCMW een aanvraag voor tussenkomst in de dagprijs.
 • We verwachten dat je de huisregels respecteert en dat je minimaal deelneemt aan het groepsgebeuren: samen eten, koken en huishoudelijke taken uitvoeren.

Waar vind je ons?

Het crisisopvangcentrum vind je in de Henri Regastraat 11, 3000 Leuven. Je kan 24u/24u een hulpverlener bereiken op het nummer 016 20 11 13.

Er is helaas niet altijd plaats in de crisisopvang. Wanneer je contact opneemt kunnen we jou ook informeren over de andere organisaties met crisisbedden in de regio of zoeken we samen naar andere alternatieven.