CAW Oost-Brabant

U bent hier

Bezoekruimte

Soms wordt het contact tussen kinderen en ouders verbroken, door een moeilijke scheiding, of door voortdurende conflicten. In de bezoekruimte kan je deze band herstellen onder deskundige begeleiding.

De bezoekruimte biedt een veilige plek waar je als ouders en kinderen nieuwe kansen krijgt om contact te hebben met elkaar en stap voor stap een betrouwbare relatie op te bouwen. Deze hulp kan zowel het gevolg zijn van een gerechtelijke beslissing als op jouw vraag om een regeling via (vrijwillige) bemiddeling te treffen.

De tussenkomst van de bezoekruimte is tijdelijk. Het is de bedoeling dat ouders en kinderen tot een zelfstandige omgangsregeling komen na een periode.

Wat doen we?

Als ouder word je betrokken in de voorbereiding en planning van een regeling op maat die voor iedereen haalbaar is. Onze hulpverleners ondersteunen je tijdens de overdracht van je kind en tijdens het bezoek. We zorgen er voor dat zowel ouders als kinderen tot rust kunnen komen en dat conflicten afnemen. We komen tussenbeide wanneer er een crisissituatie zou ontstaan als gevolg van de bezoekregeling.

Samen gaan we aan de slag om de hindernissen te overwinnen die het herstel in de weg staan. We helpen je om heldere afspraken te maken in het belang van de kinderen of om de gemaakte afspraken na te komen. We evalueren regelmatig de contacten met beide ouders en op basis hiervan kunnen de bezoekmomenten worden aangepast.

Soms wordt er met de kinderen afzonderlijk gewerkt, buiten de context van de bezoekruimte door andere hulpverleners van het CAW.

Onze hulpverlening is gratis en vertrouwelijk. Er is regelmatig overleg tussen de bezoekruimte en de rechters, maar steeds met respect voor de afspraken inzake beroepsgeheim en cliëntinfo.

Contact

Is er reeds een juridische of gerechtelijke procedure lopend, dan kan je rechtstreeks contact nemen met de bezoekruimte. Dat kan telefonisch tijdens de bezoekmomenten op woensdag van 14u tot 19u en zaterdag van 9u tot 17u. Buiten deze openingsuren, kan je ook steeds een boodschap inspreken op het antwoordapparaat. Wij nemen dan zelf contact met je op.

Tel: 016 21 01 07

bezoekruimte@cawoostbrabant.be  

Is er nog geen vonnis of wil je algemene informatie over de werking van de bezoekruimte dan kan je terecht op het onthaal.